Sudecki Informator Turystyczny

Sudety Środkowe

Sudety Środkowe obejmują obszar od Rowu Nysy na wschodzie do Bramy Lubawskiej na Zachodzie. Są niższe od pozostałych części Sudetów i rzadko przekraczają wysokość 1000 m n.p.m. i w granicach Polski zajmują powierzchnię 2100 km2.
Obejmują Góry Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie, Bardzkie, Bystrzyckie, część Gór Stołowych i niewielki fragment Gór Orlickich, Obniżenie Noworudzkie, Obniżenie Ścinawki i Kotlinę Kłodzką.

Adršpachskie Skały i Teplickie Skały

Góry Stołowe

Kompleks połączonych rezerwatów krajobrazowych o pow. 1771 ha (dla porównania Szczeliniec Wielki ma tylko 50 ha). Jest to atrakcja turystyczna na skalę europejską.

 

Broumov

Góry Stołowe

Niewielkie średniowieczne miasteczko u stóp Gór Stołowych. Są w nim bardzo liczne zabytki: najstarszy drewniany kościół w Czechach, rynek z kompletną zabudową oraz wspaniały klasztor benedyktynów powstały w XIII w., a zbarokizowany w XVIII w.

 

Błędne Skały

Góry Stołowe
Błędne Skały

Nazwą tą określa się labirynt skalny na krawędzi płyty górnokredowych piaskowców ciosowych, na zach. krańcu stoliwa Skalniaka (915 m), na wys. ok. 850-860 m., o powierzchni 21,14 ha. Sieć regularnych spękań w skałach, modelowanych procesami wietrzenia mechanicznego i chemicznego, została przekształcona w system rozwartych, głębokich na 6-12 m, miejscami bardzo wąskich (kilkadziesiąt cm.), szczelin i skalnych zakamarków, częściowo przykrytych skalnymi blokami, które zwano dawniej Dzikimi Dziurami lub Wilczymi Jamami. Różnice w odporności na wietrzenie i erozję warstw piaskowców o lepiszczu krzemionkowym bądź marglistym powodują niezwykłe urzeźbienie ścian występujących tu skalnych wąwozów, tuneli i pojedynczych skałek, nadając im fantazyjne kształty grzybów, maczug, klepsydr, baszt, kształtujących niepowtarzalną scenerię "skalnego miasta".

 

Chełmiec

Góry Wałbrzyskie
Chełmiec

Do roku 1995 uchodził za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich o wysokości 869 m. Ciekawe, bo na mapach topograficznych podawana była zawsze wysokość o 18 m mniejsza, niestety dla turystów mapy te przez wiele lat były niedostępne. Jeszcze wcześniej, w latach 60. XX w., podawano że jego wysokość to tylko 834 m. Potem okazało się że była to wysokość jednego z niemieckich punktów pomiarowych niżej na stoku. Ale nawet i dziś, gdy jest on drugą co do wysokości górą (851 m) pozostaje w krajobrazie Wałbrzycha i Szczawna najbardziej znaczący. Jest dla tych miast podobnym symbolem, co Giewont dla Zakopanego, a po wybudowaniu pod jego wierzchołkiem krzyża w roku 2000 porównanie to jest jeszcze bardziej uzasadnione. Jego potężna i niemal w całości zalesiona kopuła wznosi się ponad 400 m nad Kotliną Wałbrzyską, strome zbocze widoczne od tej strony budzi szacunek, a szlak niebieski prowadzący tędy na szczyt jest jednym z najbardziej stromych podejść w Sudetach. Na szczęście od strony Boguszowa góra ta jest łatwiej dostępna i można stamtąd bez wielkich trudności zdobyć ją nawet na rowerze, a zimą na nartach.

 

Figura Trójcy Świętej na moście gotyckim w Kłodzku

Kotlina Kłodzka
Figura Trójcy Świętej na moście gotyckim w Kłodzku

Turyści, a nawet znawcy sztuki, przechodzący przez most gotycki w Kłodzku mijają dość obojętnie figurę Trójcy Świętej stojącą na najwyższym filarze. Dla nich jest to kolejna kamienna rzeźba barokowa, jakich jest setki w okolicy, nie dostrzegają w niej nic szczególnego. Prawie 300 lat jej istnienia pod gołym niebem spowodowało sporo ubytków od erozji i dlatego wydaje się mało ciekawa.

 

Góry Suche

Góry Kamienne

Najdłuższa - wschodnia część Gór Kamiennych. Ich zachodnia i południowa granica są bardzo wyraźne - bo stanowi je dolina rzeki Ścinawki na długości 21 km od rejonu Unisławia Śl. przez Mieroszów, Czechy i Tłumaczów (rzeka ta dwa razy przekracza granicę z Czechami!), aż do długiej wsi Ścinawka, której centrum leży już w Kotlinie Kłodzkiej.

 

Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Kotlina Kłodzka
Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Jest to najstarszy zachowany w Kłodzku kościół i jedna z najpiękniejszych świątyń Ziemi Kłodzkiej. Jego budowę rozpoczęto po 1364 roku i z przerwami spowodowanymi zawirowaniami historycznymi prowadzono do połowy XVI w. Po wojnie trzydziestoletniej, w czasie której kościół został uszkodzony, dokonano odbudowy połączonej z przebudową i modernizacją kościoła. Jest to trójnawowa, orientowana bazylika o siedmiu przęsłach, zamknięta od wschodu trzema absydami, a od zachodu dwoma nierównymi wieżami, zbudowana z ciosów piaskowca i cegły, ma 62 m długości i 22 m szerokości. Nad nawami bocznymi w trakcie barokowej przebudowy zbudowano empory.

 

Krzeszów

Góry Kamienne

Wieś leżąca 8 km na południe od Kamiennej Góry, w centrum Kotliny Krzeszowskiej na wys. 460 m. Liczy ok. 1500 mieszkańców i jest największa w rejonie. W centrum osady najwspanialsze zabytki śląskiego baroku - dawne opactwo cystersów, którego historia liczy przeszło 760 lat.

 

Mity i fakty o podziemiach pod Książem

Góry Wałbrzyskie

Zanim opiszę podziemia pod zamkiem "Książ" warto Czytelnikowi podsunąć kilkanaście myśli, spostrzeżeń i bezspornych faktów. Na temat funkcji, miejsc, czasu powstania, a zwłaszcza ukrytych gdzieś skarbów narosło tyle mitów, że napisano już na ten temat półkę książek i nakręcono kilometry taśmy filmowej. Ostatnich kilkanaście lat zaznaczyło się dziwnym zjawiskiem. Im dalej od wojny, tym więcej świadków (oczywiście anonimowych) pamiętających ze szczegółami miejsca, daty, transporty, tajemnicze zdarzenia. Panuje powszechne przekonanie, że niemal wszystkie podziemia wypełnione są zagrabionym złotem. Wszelkie transporty wojskowe wiozące skrzynie musiały koniecznie wieźć poskładaną bursztynową komnatę. Ktokolwiek był żołnierzem w czasie II wojny światowej może powiedzieć, że niemal wszystkie ładunki wojskowe były pakowane w skrzynie. Amunicja, sprzęt łączności, części zamienne, nawet zwykła żywność przewożone były w skrzyniach. W skrzyniach były cenne dokumenty sztabowe i... musiały też być zagrabione dobra. Ale ile ich było w porównaniu do skrzyń z milionami ton wojskowego wyposażenia? Zapewne znikomy ułamek promila. Sama logika podsuwa wyliczenie, że podpatrzone gdzieś (naprawdę!) rozładunki skrzyń dotyczyły typowego wyposażenia wojskowego a nie transportów złota.

 

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

Góry Kamienne

Początkowo utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Kamiennych, w roku 1998 podniesiono rangę tego rejonu do parku krajobrazowego. Celem było i jest zachowanie przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i estetycznych walorów Gór Suchych i rejonu Borowej w Górach Wałbrzyskich. Ma on powierzchnię 64,93 km2 a dodatkowo jego otulina ma 28,496 km2

 

Strona: | 1 | 2 |
6